Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Erdély és a Peutinger térkép

2008.03.04

                         

                         Ptolemaeios térképe Dakia -ról. "Az Athos -i kézirat nyomán".

Kép 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A rómaiak Dáciája és a római út, Szeghalmi könyvében.

 

Kép

 

        

             (Bemutató térképek még: Fotóalbum - Peutinger-féle térképnél ) .                                                                                                                                                                   Erdély római kori antikvitásának előtérbe kerülése a 15. század második fele. Lassan kibontakozik a "rómaiak dáciája" fogalom és egy olyan jelentős útvonal mint Gyulafehérvár - Torda - Kolozsvár - Mojgrád, megjelenik a történelemírásban  Apulum - Potaisa - Napoca - Porolissum, római kori nevekkel. Ebben semmi különleges nincs, hiszen Erdély területein is fellelni a római kor építészeti maradványait és régiségeit. Erdélyben, Verespatakon arany bánya is működik, ahol többek között leszerelt római katonák, leszolgált idejüket és elnyert római polgárságukat bizonyító viasztáblákat találtak.

 

   " Erdélyben, ... sok a római eredetű erősség-nyom (castellum, castrum, propugnaculum, quadriburgum), ami érthető, ha tudjuk, hogy Róma dáciája csaknem 170 évig állott fenn és ez alatt az idő alatt még elevenebb élet lüktetett itt, mint Pannóniában. Hogy az eddigi 77 római erősségből hány épült a dák, vagy még ezeket is megelőző időkből származó telephelyekre, azt mint föntebb említettük, teljes határozottsággal  megállapítani nem tudjuk. Csak az bizonyos, hogy a légiók a barbár erődök és telephelyek felhasználását közvetlenül Dácia megszállása után kezdték meg s ez hovatovább 77 eddig feltárt erőd létesítésére vezetett."- írja Szeghalmi Gyula (Erdélyi vármegyék), - majd még evvel egészíti ki: " Az erődök száma nem egyenlően volt elosztva. Legtöbb volt a Szilágyságban (10), Krassó-Szörényben (8), Maros-Tordában (9), és Nagy-Küküllőben (8). Kis-Küküllőben és Csíkban ezideig nem találtak római erőd nyomot."

  Visszaélnék Szeghalmy Gyula nevével, ha nem közölném a következőket is: "A Tabula Peutingerianán 43 római telep van feltüntetve. Ezek valamennyiének mai helyét azonban még nem ismerjük. Egy nyugodtabb korszak tudományos buvárlata lesz hivatva azt megállapítani".

  A Peutinger - féle térkép 9. szelvényén (Ipg. lásd a térképnél) felül, piros betűkkel olyansmit olvasni, hogy alpes Bastarnice. Alatta, barna színben, vastag vonalként,- fordításom szerint- a Basztarna hegyek. Ezen utóbbi mai fogalmak szerint a Déli-Kárpátok, annak is az Olt folyótól keletre eső része és a Kárpát-kanyar -ig terjed. Alább, vastag vonalként a Duna folyó, másképpen az Al-Duna amit az ókorban Istrosnak neveztek. Amint látni lehet, négy folyó déli irányba folyik és a Dunába ömlik. Ma is ez a valóság.

  A Déli-Kárpátok nyugati végénél látható egy két toronnyal rajzolt ház ami római erőd, telep lehetett és fölötte olvasható az Apula helységnév. Megállapításom szerint az Olt folyótól keletre helyezkedik el, mai neve pedig Caracal, Dél-Nyugat Romániában. Innen Bukarestig, vagyis a Caracal - Rosiiori de Vede - Alexandria és az Arges folyón túli vidék, ami lehet Bragadiru körül is (Bukarest ?), 1380 m-rel átszámitva a római mérföldeket, a mai helységek közötti távolságoknak megfelel (-nek).

 

                     A római út lehetséges elhelyezkedése a mai Román Alföld területén.

Kép

 

 Apulum (Caracal) és Drobeta közötti távolság számításaim szerint, 276. róm. mérfőld, átszámitva kb. 380 km. Ide hozzáfűzném, hogy mint római helység Drobeta nem Turnu-Severin-nél (Vaskapú) kellett legyen de attól nyugatabbra a mai Moldova-Noua tájékán. A két helység közötti távolság 100. kilóméter, ami a Déli-Kárpátok és a Duna közötti szorosban halad, kevés telepűlést érintve és ugyan ilyen állapotokat tűkröz úgy a mai, mint a Peutinger térkép. Utóbbin két állomás közötti nagy távolság 35 és 36 római mérföld, átszámítva 98 km, ami teljes eggyezést mutat. Természetesen, ha létezik olyan írásos adat amely megerősíti, hogy Apolodorosz építész kőhídja Drobétánál  volt, a helyzet bonyolúltabb. Én nem találkoztam ilyen korabeli adattal, csak történelmünk íróinál. Egyébként is, az érméken megörökített Dunán való átkelés pontonhídon van megörökitve.

  Drobetatól a Dunán felfelé, ahol Socol helység van és aminek közelében a Duna Romániába érkezik, ott volt a római Tierna. Innen útvonal indult Sarmategte felé, észak irányba de hamarosan találkozott a (tényleges ) Drobetatól nyugatra elhelyezkedő Ledereta-i útvonallal, amely szintén azonnevű cél felé irányult. A találkozás Timseo, vagy Timfeo nevű helységnél volt, innen 33 római mérföldre, az-az Karánszebesnél ért véget. (A térképen)

  Aki kedvet érez hozzá, foghat számolgatni, talán pontosabb adatok és térkép birtokában.

 Nem hanyagolható el megemlíteni, hogy a római Apulúmtól Tiernáig (de még nyugatabbra is), szarmaták lakhelye van feltüntetve a szóbanforgó térképen. A Basztarna-hegy megnevezésből meg sejthető, hogy az, az attól délre, vagy az azt övező lakóságról kapta a nevet. A basztarna szarmata népesség volt, akiket a történelemírás valahová a Dnyeszter-Prut folyók forrásvidékén helyez el. Tény, hogy említve vannak a dákokkal együtt beütő támadásokban, amelyekkel a Dunától délre elterülő Moesia római tartományokat támadták.

         

Az Apulum - Napoca - Porolissum útvonal.

    

Ahol a valóságban kellett lennie az  Apulum - Napoca - Porolissum római útvonalnak.

  ( A kiegészítő rajz csak bemutató jellegű. Az öt kék csillag: Brucla-Apulum=Caracal-Potaissa=Rosiori de Vede-Napoca=Alexandria-Porolissum=Bukaresti környéke )

 

Kép

                ( Térkép a Fotóalbum/Peutinger térképnél. ( A rajz annyiban téves, hogy Apulum az "első" csillagnál, Caracal, van.

  A fennebb bemutatott állapotokhoz tartozik még a Peutinger-féle térkép összehasonlítása a valóságos földrajzi és égtáji, ma ismert tényezőkkel. A 3. századba datált térkép szokatlanul nyújtott földrészeket, tengereket, vizeket, úthálózatot tükröz a szélességi körök teljes mellőzésével,ahogy tudom az oszlopok szűkös és nyújtott formáját követve, az akkori ember nem kis gondját jelentve ezáltal. A mai ember, ismerve a hihetetlenül pontos modern térképeket, a Peutinger-féle térkép értelmezése könnyebb feladatot jelent. Legalábbis földrajzilag. Tehát egy rövidke összehasonlítás itt is elkerülhetetlen. Igy, ha a Peutinger térképen az Apulum-Porolissum útvonal égtájakhoz való viszonyulását vizsgáljuk látható a Dunához való aránylag kis távolság mellet az aval való párhuzamosság  vagyis ,hogy aval egy irányba halad,  kelet felé, a folyó deltája, a Dobrugea-i néhai görög gyarmatváros, Tomis irányába. Ezzel szemben a történelemtudomány képviselői által kidolgozott és jóváhagyott, máig fenntartott változatban, Apulumtól-Gyulafehérvártól északra, majd enyhén észak-nyugatra tart. Előbbinél a római mérföldek által feltüntetett távolságok megegyeznek a valós tényekkel, addig az elfogadott, érvényes változatban nem fedi a valóságot. Oly annyira nem, hogy mindezen újabb ismeretek birtokában, csaknem képtelenség a tévedést elhinni. Egy példát említve, Segesváron (Sighisoara) Stenarium nevű romai helység volt, hol ottan a valóságban az a Duna folyóhoz aránylag közel volt, még az Olténia-i Caracaltól is 39 vagy 51 római mérföldre, ami 54-70 kilométer. Mindez Apulúmtól a Duna felé és nem Apulumtól és a Dunától távolodóban.

  Mára már igen sok változat létezik az erdélyi római telep-helyek földrajzi elhelyezkedését illetően. Ezek többnyire egy-egy történész, vagy történész csoport  egy adott időben kinyilvánitott meglátásai. A Peutinger térképen szerepel egy Ad Aqua római telep. Ez a Szeghalmi Gyula már említett munkájában, a Rómaiak daciája nevű térképen, Szarmiszegetuza és Apulúm között van feltüntetve. A Peutinger térképen úgy Szármiszegetuza mint Apulum végállomásként látható. Az, hogy aránylag közel van a két helység mégis egymáshoz, az a térkép sajátos elkészíthetőségének módjához köthető. A valóságban a két helységet a Déli-Kárpátok nyugati része, vagyis a Bánáti hegyek válasszák el egymástól. Szármiszegetuza ugyanis valahol a mai Caransebes tájékán volt, mig Ad aqua a mai Olténia -i Craiova (Királyvár ?) vidékén. Craiova és Caracal közötti távolság teljesen azonos a római térképen feltüntetett  Apulum - Ad Aqua közötti útvonal távolságával.

  Erdély római korára vonatkozó változások az erdélyi római múlt átírását teszik szükségessé, valamint annak a római múltnak a felderítését, ami a valóságban Erdély tájain létezett.  

  (foly. köv.)

 

A mappában található képek előnézete Róvásírás - Térképek - Személyiségek

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cephalexin 500mg Effect Elltugh

(Ellamonse, 2019.08.27 00:10)

Ios Amoxicillin Available In A Patch Acheter Cialis 40 Mg Fluconazole Prices <a href=http://cheapestcial.com>buy cialis</a> Comprar Cialis Reembolso

Viagra Prix Pharmacie Ordonnance Elltugh

(Ellamonse, 2019.03.27 10:32)

Levitra Offerta Legally On Line Progesterone Medication Internet Shop <a href=http://buygenericvia.com>viagra</a> Cialis Potenz Dutasteride Avidart Doxycycline Online For Sale

Rischi Del Viagra KelWata

(KelWata, 2018.12.27 03:39)

Doryx Apo Vermox Pills Online Purchase <a href=http://catabs.com>priligy tratamiento</a> Vente Viagra Online Viagra Ungesund <a href=http://kamagorder.com></a> Female Tadalis Sx Soft Withdrawal Of Cephalexin Keflex Sinus Infections <a href=http://buylevi.com>achat levitra au usa</a> Is Keflex Effective For Cellulitis Where Can I Order Some Generic Viagra Levitra 10 Mg Bayer Acquisto <a href=http://crdrugs.com>cialis without a doctor's prescription</a> Priligy Usa Blog Acheter Cialis Danger Sivacracy Amoxil Net Buy Nexium Online Uk Best Generic Levitra Prices Cialis Dependencia <a href=http://drugsir.com>cialis without a doctor's prescription</a> How Long Do Zithromax Side Effects Last Kamagra Shop